Όταν διαφέρεις

Όταν διαφέρεις…

Διαφέρεις; Ίσως θελήσεις να προσπαθήσεις να αλλάξεις.

Αρκεί να το θες και να το αποφασίσεις!

Αλλά ίσως κάποιος προσπαθήσει να σε αλλάξει με τον δικό του τρόπο.

Αρκεί να το θες και να το αποφασίσεις! Να διαφέρεις…

Όταν διαφέρεις
Όταν διαφέρεις